Malešická

Nové uzavírky: Malešická ulice a Na Universitním statku

Od 11.9.2015 dojde k uzavírce ulice Malešická v úseku od křižovatky s ulicí Univerzitní k jihovýchodnímu okraji sportovního areálu Hector včetně vjezdu z ulice Marciho. Důvodem je provádění pokládky dešťové kanalizace, aby mohla následně v příštím roce proběhnout celková rekonstrukce tohoto úseku včetně výstavby nového chodníku a dalších bezpečnostních prvků. "Ulice Malešická bude v uvedeném úseku po dobu stavebních prací zcela uzavřena pro veškerou dopravu mimo vozidel stavby. Objížďka bude vedena obousměrně ulicemi Dřevčická, Počernická, Na Palouku, K Červenému dvoru a U nákladového nádraží. Příjezd do ulice Marciho bude umožněn ulicí Akademická," varuje mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Současně s tím bude od 11.9.2015 zahájena další etapa rekonstrukce vodovodu v oblasti starých Malešic, konkrétně v ulici Na Universitním statku v úseku od křižovatky s ulicí Rektorská ke křižovatce s ulicí Mistrovská. V uvedeném úseku bude zaveden střídavý jednosměrný provozu řízený pomocí provizorního semaforu a zároveň v ulici Mistrovská bude uzavřena západní větev křižovatky s ulicí Na Universitním statku. Objížďka bude vyznačena a vedena ulicemi Bacháčkova a Na Universitním statku, kudy také povede objízdná trasa autobusové linky č. 297.

Ukončení uzavírky ulice Malešická se předpokládá ke dni 11.11.2015, ukončení prací v ulici Na Univerzitním statku a okolí je plánováno ke dni 30.9.2015.

uz1 uz2

Leave a reply